>>>tillbaka

Utan spår

Syftet med utställningen och skriften "Utan spår" är att uppmärksamma och synliggöra såväl kvinnorna kring Carl von Linné, men även alla andra starka kvinnor som är osynliga och vars kunskaper inte upptäcks eller ignoreras.
Bild: Sanne Sihm Text: Anna Franklin
Skriften kan beställas på sanne.sihm@bredband.net