UPPSALA – TOKYO TUR OCH RETUR
Konstnärliga aspekter på Linne`och hans livsverk
Sommaren 2006 visade 10 japanska konstnärer installationer med tema Linné i Uppsala. Fortsättningen på den utsällningen blev att 10 svenska konstnärer visade sina installationer/konstverk med samma tema i Tokyo 2007.

2007 24.3-24.4 National Science Museum ,Tokyo
2007 12.5-27.5 Bror Hjorths Hus, Uppsala

Titel: Linnes Lapplandsesa 1732

Verket handlar om Linnes iakttagelser och reflextioner kring jakt och fiskeredskap, klädesdräkter och hur folket levde livnärde sig.
Jag vill också att materialet i konstverket ska ge en känsla av de strapatser och vedermödor som han upplevde under den resan.
Få, om ens någon har dokumenterat hur tex kvinnor och barn levde i de små hemmen under 1700-talet

>>>tillbaka