>>>tillbaka
Bildtolkningar av Karin Johannisson bok Melankoliska rum.
Om ångest, leda och sårbarhet i förfluten tid och nutid.
Melankoli — lyckan att var sorgsen.
Melankoli — en känsla, inte en sjukdom.

Tårar, tårar tårar. På 1600-talet signalerar manliga tårar hänryckning, under 1700-talet empati, och är en tillgång i det offentliga livet, men under 1800-talet tolkar man tårar som brist på behärskning. Gråten blir "kvinnlig" och förknippas med vekhet.
Eterisk trådkropp.
Jag önskar jag var död!
Mannen utan egenskaper.
Njutande svårmod.